Elää

Elää

There is a lot more to go over, but I’m going to stop here for now. I’m happy to share more if you like to read such personal insights. Please let me know by replying to this email.

This is too much text

An intoxicated night of surreal connection between two strangers exploring the paradoxes of language, risk, and the ephemeral nature of reality. Many people said to me it's their favourite story of mine!

Or is it

An intoxicated night of surreal connection between two strangers exploring the paradoxes of language, risk, and the ephemeral nature of reality. Many people said to me it's their favourite story of mine!

Maybe it isn't

An intoxicated night of surreal connection between two strangers exploring the paradoxes of language, risk, and the ephemeral nature of reality. Many people said to me it's their favourite story of mine!

Elää on verbi, josta on johdettu monia sanoja, kuten elämä, elävä ja eläin sekä myös eliö, elin, ele, elämys, eläytyä ja elanto.

Projektit — an intoxicated night of surreal connection between two strangers exploring the paradoxes of language, risk, and the ephemeral nature of reality. Many people said to me it's their favourite story of mine!

Elää on verbi, josta on johdettu monia sanoja, kuten elämä, elävä ja eläin sekä myös eliö, elin, ele, elämys, eläytyä ja elanto.

  nom. gen. part. akk.
(unkari)
kantaurali *käte      
kantasuomi *käci *käden *kättä  
suomi käsi käden kättä  
viro käsi käe kätt  
unkari kéz     kezet

Elää on verbi, josta on johdettu monia sanoja, kuten elämä, elävä ja eläin sekä myös eliö, elin, ele, elämys, eläytyä ja elanto.  

Kieli Nom. Gen. Part. Akk.
(unkari)
Kantaurali *käte
Kantasuomi *käci käden kättä
Suomi käsi käden kättä
Viro käsi käe kätt
Unkari kéz kezet

Elää on verbi, josta on johdettu monia sanoja, kuten elämä, elävä ja eläin sekä myös eliö, elin, ele, elämys, eläytyä ja elanto.

Elää on kantauralilainen sana ja samaa alkuperää olevia sanoja käytetään myös virossa (elada) ja unkarissa (él).

käsi

*käte ──────────┐
 │       │
 │       │
 ▼       │
*käci ───┐   │
 │   │   │
 │   │   │
 ▼   ▼   ▼
 käsi  käsi  kez

*käte -----------------+
 |          |
 v          |
*käci -------+     |
 |     |     | 
 v     v     v
 käsi    käsi   kéz

Käsi-sanan sukupuu

Käsi-sanan etymologia

 • Kantaurali (PU)
 • *käte
 • Kantasuomi (PF)
  • *käce
  • Suomi
   • käsi - gen. käden, part. kättä
   • Viro
    • käsi - gen. käe, part. kätt
 • Unkari
  • kéz - akk. kezet
 • *käte (uralilainen kantakieli)
  • *käci (kantasuomi)
   • käsi (suomi)
   • käsi (viro)

Elää on kantauralilainen sana ja samaa alkuperää olevia sanoja käytetään myös virossa (elada) ja unkarissa (él).

Käsi

Käsi

*käte --> *käci --> käsi
PU PF Fi.

*käte → *käcikäsi

Käsi-sanan etymologia. PU=kantaurali, PF=kantasuomi.

Elää on verbi, josta on johdettu monia sanoja, kuten elämä, elävä ja eläin sekä myös eliö, elin, ele, elämys, eläytyä ja elanto.

Elää on kantauralilainen sana ja samaa alkuperää olevia sanoja käytetään myös virossa (elada) ja unkarissa (él).

Elää on kantauralilainen sana ja samaa alkuperää olevia sanoja käytetään myös virossa (elada) ja unkarissa (él). Myös viron ja unkarin taivutusmuodot muistuttavat toisiaan, esimerkiksi yksikön ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa persoonassa:

minä elän sinä elät, hän elää (suomi)
mina elan, sina elad, tema elab (viro)
én élem, te éled, ő éli (unkari, määräinen muoto)
Myös viron ja unkarin taivutusmuodot muistuttavat toisiaan, esimerkiksi yksikön ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa persoonassa:

minä elän sinä elät, hän elää (suomi)

mina elan, sina elad, tema elab (viro)

én élem, te éled, ő éli (unkari, määräinen muoto)

Hän elää ~ ta eläb (viro)...vrt. elävi, elääpi. kuten joissain savon ja pohjanmaan murteissa, esimerkiksi juopi.

Eläin on viroksi loom, jolla on yhteys suomen luoda-sanaan, vrt. luomakunta. Unkariksi állat, joka on samaa alkuperää seistä-sanan kanssa, "seisova."

Elämä, elu, vrt. elo, élet.

Elävä, elav, élő

Myös viron ja unkarin taivutusmuodot muistuttavat toisiaan, esimerkiksi yksikön ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa persoonassa:

minä elän sinä elät, hän elää [1]
mina elan, sina elad, tema elab [2]
én élem, te éled, ő éli (unkari, määräinen muoto)


 1. suomen kielen päätteet ↩︎

 2. viron pronomini "tema" on muotoutunut kantasuomalaisesta "ma" -pronominista. Eläin on viroksi loom, jolla on yhteys suomen luoda-sanaan, vrt. luomakunta. Unkariksi állat, joka on samaa alkuperää seistä-sanan kanssa, "seisova." ↩︎