Re=Iniciar — Encontro de Artes Performativas

2022 • Kohtaaminen | Esitystaiteiden tapahtuma Santa Maria da Feirassa.

Re=Iniciar — Encontro de Artes Performativas

Ballet Contemporâneo do Norten tuottama ja kuratoima Encontro de Artes Performativas tuo Santa Maria da Feiran kaupunkiin eklektisen joukon tanssin, performanssin ja teatterin ammattilaisia, pedagogeja ja ajattelijoita. Tapahtuma tarjoaa kollegiaalista yhteistyötä sekä paikalliselle yleisölle mahdollisuuden tutustua kulttuurin eri muotoihin. Eri puolilla kaupunkia monenlaiset esitykset, keskeneräisten teosten esittelyt, työpajat, näyttelyt, konsertit, luennot ja residenssit luovat uudenlaisia kohtaamisen muotoja yleisön ja nykytaiteen välille.

Ohjelman tavoitteena on yhdistää taiteelliset käytännöt, tutkimus, pedagogiikka ja kuratointi ja kutsua esiin myös tieteellisen, filosofisen ja antropososiologisen ajattelun edustajien näkemykset. Konsepti juontaa juurensa vuoteen 2020, jolloin Ballet Contemporâneo do Norte käynnisti (Re=)Iniciação-projektin, jonka tavoitteena oli kohdata pandemian ensimmäisestä aallosta johtuvat taidealan taloudelliset vaikeudet. Haun tuloksena valittiin joukko taiteilijoita ja tutkijoita eri taiteellisilta alueilta, jotka tuottivat ja esittelivät verkkoalustalle suunniteltuja performatiivisia teoksia.

Suunnittelin Re=Iniciar — Encontro de Artes Performativas -tapahtumaan visuaalisen ilmeen, ohjelmalehtisen, verkkomateriaaleja sekä osallistuin tapahtuman järjestelyihin.

Juliste ja flyeri. Design: Jani Nummela
Ohjelmisto. Design: Jani Nummela

Re=Iniciar — Encontro de Artes Performativas

Tuotanto Ballet Contemporâneo do Norte ja Filipa Duarte
Johtava tuottaja Álvaro Lancinha
Projektin johtaminen ja kuratointi Susana Otero

Dokumentointi, tekstit ja viestintä Rogério Nuno Costa
Graafinen suunnittelu Jani Nummela

Kirjoitusstipendiaatti Diogo Sottomayor

Tiedottaja Alexandra Couto

Taiteilijat Alina Ruiz Folini, Andresa Soares, Carminda Soares, Catarina Real, Colectivo Suspeito, Daniel Pizamiglio, Filipa Duarte, Henrique Fernandes, Joclécio Azevedo, Jonny Kadaver, Jorge Gonçalves, Júlio Cerdeira, Maria R. Soares, Mariana Barros, Mariana Tengner Barros, Marina Leonardo, Miguel Pereira, Miguel Refresco, Nelson d’Aires, Pedro Augusto, Rogério Nuno Costa, Tiago Rosário, Valentina Parravicini, Vinicius Massucato​

Tuki INATEL Santa Maria da Feira, Imaginarius Centro de Criação, Cineteatro António Lamoso

Ballet Contemporâneo do Norten toimintaa rahoittaa Portugalin hallitus ja kulttuurista vastaava valtiosihteeri (Direção-Geral das Artes) ja tukee Santa Maria da Feiran kunnanvaltuusto.